Algemene voorwaarden

Goedgeplukt.be is een realisatie van de  Vlaamse Regionale Landschappen (hierna RL genoemd). 

Personen die zich registreren onder ‘ik heb fruit” hebben fruit aan te bieden en worden hierna ‘aanbieders’ genoemd. Personen die zich aanmelden onder ‘ik wil fruit’ zijn op zoek naar fruit en worden hierna ‘plukkers’ genoemd.

Goedgeplukt wil:

-Eigenaars van hoogstamboomgaarden in contact brengen met mensen die op zoek zijn naar fruit voor eigen gebruik.

-Het lokaal verwerken van hoogstamfruit bevorderen.

-Waardevolle hoogstamboomgaarden behouden en versterken

  1. De boomgaard(en) waarvan het fruit aangeboden wordt, moet(en) gelegen zijn in Vlaanderen.
  2. Het aangeboden fruit moet van hoogstambomen afkomstig zijn. Een hoogstamboom heeft een minimale takvrije stamhoogte van 180cm boven het maaiveld.
  3. Publiciteit of commerciële aanbiedingen zonder ecologische of landschappelijke meerwaarde worden niet aanvaard.
  4. We raden het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden af, Indien je ze toch gebruikt in de boomgaard waarvan je het fruit aanbiedt, moet je dit op voorhand melden aan de plukker en volg je de geldende regels qua erkenning van de producten en het bijhouden van een gebruiksregister volgens fytofar.
  5. Gegevens die je invoert via de daarvoor bestemde velden, worden zichtbaar op Goedgeplukt.be voor andere geregistreerde bezoekers. Welke gegevens (telefoon, adres, e-mailadres) zichtbaar zijn kan de aanbieder zelf instellen.  Deze gegevens zijn niet zichtbaar voor zoekmachines of personen die niet geregistreerd zijn als plukker of aanbieder op Goedgeplukt.be
  6. Je aanbod is na registratie zichtbaar op de interactieve kaart op Goedgeplukt.be. Geregistreerde plukkers nemen  zelf contact met je op voor informatie vragen of de praktische afhandeling. De RL zijn niet betrokken in de afhandeling tussen aanbieders en plukkers.
  7. De RL behouden zich het recht om kleine correcties in de formulering van je aanbod te doen zonder de inhoud te wijzigen (bvb typfouten of leestekens).
  8. De RL zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de zoekertjes noch de kwaliteit van het aanbod.
  9. De RL behouden zich het recht voor uw aanbod te promoten via andere kanalen zoals websites, digitale nieuwsbrieven, sociale media, de landschapskrant of andere gedrukte publicaties, zonder vermelding van persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer of mailadres.

Na het inloggen op de website kan je je aanbod en/of gegevens verwijderen van de website.  

Wens je meer informatie, stuur  een e-mail naar info@goedgeplukt.be.  

Iedereen die zich registreert als plukker of aanbieder gaat akkoord met onze privacyverklaring.

 

 

Disclaimer Goedgeplukt.be

Deze website is eigendom van Vlaams Overleg Regionale Landschappen Contactgegevens: Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren
E-mail: info@goedgeplukt.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vlaams Overleg Regionale Landschappen of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het Vlaams Overleg Regionale Landschappen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het Vlaams Overleg Regionale Landschappen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Het Vlaams Overleg Regionale Landschappen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@goedgeplukt.be 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Vlaams Overleg Regionale Landschappen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Het Vlaams Overleg Regionale Landschappen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Het Vlaams Overleg Regionale Landschappen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.