Over ons

Het project Goed geplukt

Herstel en promotie van hoogstamboomgaarden is een belangrijk speerpunt in de werking van de Regionale landschappen.
Jaarlijks worden honderden nieuwe fruitbomen geplant en oude boomgaarden hersteld. En zo dragen regionale landschappen bij aan de streekidentiteit.

Hoogstamboomgaarden leveren kilo’s lekker fruit. Toch blijft dit fruit al te vaak aan de bomen hangen. Zonde van het lekkere fruit…

Anderzijds zijn er ook mensen op zoek naar onbespoten fruit, om tot sap te persen, te verwerken in gebak of om zo te eten.
Deze website brengt de vraag en het aanbod van hoogstamfruit samen.

Goedgeplukt wil:

  • Eigenaars van hoogstamboomgaarden in contact brengen met mensen die op zoek zijn naar plukvers fruit van eigen bodem
  • Het lokaal verwerken van hoogstamfruit bevorderen
  • Onze waardevolle hoogstamboomgaarden behouden en versterken

 

Hier vind je enkele veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

In Vlaanderen zijn 18 Regionale Landschappen actief.  Ze zetten zich elk in een specifieke regio in voor het behoud en versterken van natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie. 

Goed Geplukt is een initiatief van deze Regionale Landschappen:

HET BELANG VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

Binnen onze werking, besteden wij veel aandacht aan kleine landschapselementen (KLE's) zoals onder andere hoogstamboomgaarden. Sommige KLE's vervulden vroeger een belangrijke functie. Zo dronk vee uit poelen, hielden meidoornheggen koeien en schapen in de weide en bakenden knotbomen percelen af. Maar alternatieven deden hun intrede en verdrongen deze natuurpareltjes stelselmatig uit ons landschap. En dat is zonde, want kleine landschapselementen zijn zeer waardevol:

  • Kleine landschapselementen vormen een stukje van onze geschiedenis en zijn typerend voor onze streek. Alleen al als deel van onze identiteit verdienen ze meer aandacht en bescherming. 

  • Daarnaast drukken zij ook een stempel op het uitzicht van een landschap, en vertellen een boeiend verhaal over het verleden: over oude landbouwpraktijken en landgebruik. Ze zijn dus een belangrijk onderdeel van ons erfgoed.

  • Ze zijn zeer waardevol voor de biodiversiteit: roofvogels gebruiken een alleenstaande hoge boom als uitkijkpost, vogels vinden een schuilplaats in een heg. KLE’s doen ook dienst als corridor: zo bieden heggen en bomenrijen voor heel wat dieren een beschutte route van het ene natuurgebied naar het andere. Deze landschapselementen zorgen dus voor een verscheidenheid aan habitats en groeiplaatsen, en bevorderen zo het ecologisch evenwicht.

Onze werking zet volop in om kleine landschapselementen opnieuw op te waarderen. Door kleine landschapselementen te herstellen of opnieuw aan te planten, herstellen we een uniek stukje landschap vol natuur- en erfgoedwaarde.

HOOGSTAMBOOMGAARDEN: EEN BOOST VOOR DE BIODIVERSITEIT

Hoog-, half- of laagstam?

Een hoogstamfruitboom is een fruitboom met een takvrije onder- of tussenstam. We kiezen bewust voor hoogstam omdat ze een ecologische meerwaarde hebben ten opzichte van halfstam of laagstam. Hoogstammige fruitbomen worden voornamelijk bestoven door bijen en andere insecten. Hoe meer bijen in de omgeving, hoe meer kans er is op bestuiving en vruchtzetting.

Grote natuurwaarde
Steenuil

Hoogstamboomgaarden vormen heel bijzondere biotopen waar vele soorten dieren en planten samenleven. Onder meer steenuilen, verschillende soorten insecten, mezensoorten en vleermuizen huizen en foerageren graag in en rond de fruitbomen. Hoogstamboomgaarden hebben daarnaast ook een grote landschapswaarde, een reden te meer om ze goed te onderhouden.

Hulp nodig bij aanleg van boomgaard?

De Regionale landschappen in Vlaanderen kunnen je -in veel gevallen- adviseren bij het aanleggen of herstellen van een hoogstamboomgaard. Ze helpen je ook bij het vinden van subsidies of partners voor de aanplant- en of snoei. Of misschien organiseren ze snoeicursussen of oogstfeesten… Kortom het loont om eerst eens contact op te nemen met jouw regionaal landschap.